Armeria

Ecologisch adviesbureau op het gebied van Biodiversiteit en Duurzaamheid


Overzicht  Producten en Diensten

Inventarisatie flora en vegetatie

 • Uitvoeren floristische en vegetatiekundige inventarisaties
 • Vegetatieopnamen (Londo, Braun Blanquet, Tansley, FLORON)
 • Vegetatiekarteringen (Schaminée e.a.)
 • Puntkarteringen plantensoorten (SNL, Rode Lijst etc.)
 • In kaart brengen (invasieve) exotische plantensoorten

Natuur- en milieurapportage

 • Monitoringrapporten
 • Kwaliteitstoetsen
 • Rekenmodule Natuurkwaliteit
 • Gegevensvastlegging en analyses EMIS/QGIS
 • Dataverwerking Turboveg

Advies energie & duurzaamheid

 • Advisering en voorlichting m.b.t.  toepassing duurzame energie
 • Organiseren bijeenkomsten en evenementen met thema energie & duurzaamheidOverige "groene" diensten

 • Begeleiden excursies wilde planten
 • Advies en uitvoeren natuurvriendelijk inrichten tuinen w.o.  Operatie Steenbreek
 • Organiseren evenementen met thema natuur & milieu