Armeria

Ecologisch adviesbureau op het gebied van Biodiversiteit en Duurzaamheid


Over Armeria

Op 21 maart 2016 ben ik gestart met mijn eigen ecologisch adviesbureau (Armeria) voor het professioneel uitvoeren van floristische en vegetatiekundige opdrachten.
Als afgestudeerd bioloog ben ik een flink aantal jaren werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening, specifiek voor de natuur- en milieuaspecten. Vervolgens ben ik gefascineerd geraakt door de informatietechnologie en in de ICT-sector terechtgekomen, waarin ik met succes diverse IT- en lijnmanagementfuncties heb vervuld. Thans richt ik mij weer op mijn oorspronkelijke passie en zet ik  mijn energie en kennis in voor werkzaamheden in de natuur- en milieusector en bestuurlijke activiteiten die daarop aansluiten.
Wat persoonlijke kenmerken betreft ben ik betrokken, communicatief en gericht op samenwerking.

 https://nl.linkedin.com/in/jacobruijter


Jacob RuijterArmeria maritima - Engels gras - Seegers


Armeria maritima 

Armeria maritima (Engels gras)  is een plant van hoge, zandige kwelders en groene stranden. Algemeen voorkomend op de Waddeneilanden. Tegenwoordig komt deze soort ook voor langs wegen, vanwege het feit dat deze in de winter met zout worden bestrooid als gladheidsbestrijding. Door de zouttolerantie van Engels gras heeft deze soort zich,  met name langs de A1,  op de Veluwse zandgrond op verschillende plekken  kunnen vestigen.

Daarmee staat Armeria min of meer symbool voor mijn eigen loopbaan als bioloog. In mijn studietijd heb ik op Schiermonnikoog deze soort leren kennen als typische kwelderplant. In mijn ICT-jaren  en inmiddels woonachtig op de Veluwe ontdekte ik dat deze plant mij als het ware was gevolgd.  Vandaar dat ik bij terugkeer in het biologievak mijn adviesbureau de naam Armeria heb gegeven.