Armeria

Ecologisch adviesbureau op het gebied van Biodiversiteit en Duurzaamheid


Flora en vegetatie

Uitvoeren van floristische en vegetatiekundige inventarisaties.


Natuur-  en milieurapportage

Verwerking en analyse natuur & milieugegevens ten behoeve van SNL-kwaliteitstoetsen.


Energie & Duurzaamheid

Advisering en voorlichting op gebied van duurzame energie.