Armeria

Ecologisch adviesbureau op het gebied van Biodiversiteit en Duurzaamheid


Overzicht dienstverlening - kernactiviteiten

Inventarisatie flora en vegetatie

Uitvoeren floristische en vegetatiekundige inventarisaties.


Natuur- en milieurapportage

Verwerken en analyse gegevens flora, fauna en a-biotische milieufactoren.


Advies energie & duurzaamheid

Advisering en voorlichting m.b.t. toepassing duurzame energie.