Armeria

Ecologisch Adviesbureau Armeria

Ecologisch adviesbureau op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid

Kernactiviteiten

Inventariseren vaatplanten

Uitvoeren floristische en vegetatiekundige inventarisaties

Gegevensverwerking flora & fauna

Verwerking & analyse natuurdata

Evenementen natuur & milieu 

Organisatie evenementen/themadagen op gebied van natuur & milieu en/of energie & duurzaamheid

Natuurvriendelijk tuinieren

Advisering en uitvoering natuurvriendelijk inrichten tuinen